Leder

AS Sørensen og Balchen (SogB) er Norges eldste grossist på slitedeler og rekvisita.
Denne posisjonen forplikter, og for oss ligger forpliktelsen i at vi skal være:
• Best på bredde og leveranse i vår bransje
• Ta vare på våre kunder på en god og profesjonell måte
• Best på gode logistikkløsninger i vår bransje
• En tilbyder av sterke merkevarer og gode konsepter

Det er våre kunder som bedømmer om vi når målsetningene, men i alle deler av organisasjonen jobbes det sterkt for at vi skal oppleves
som gode på disse punktene. Vi skal i tillegg møte våre kunder med positivitet, vilje til problemløsning, etterrettelighet, nytenking
og omtanke. Vi vet at uten kundene hadde ikke SogB overlevd i 107 år.