Oil and maintenance products

Olje er under stadig utvikling. Bilprodusentene setter økende krav til oljen, og dette resulterer i mer modellspesifikke produkter. Vi i AS Sørensen og Balchen følger utviklingen tett for å være sikre på at vi tilbyr de rette produktene til en hver tid. Oil and maintenance products Oil is constantly developing. Vehicle manufacturers are making
more and more stringent requirements on oil, and this results in increasingly model-specific products.
We at AS Sørensen og Balchen are closely monitoring developments in this area to make sure that we
can supply the right products at all times.