Front suspension and rear

Valg av leverandører har med sikkerhet å gjøre – de beste har den siste teknologien og er med på å drive utviklingen fremover. Hos AS Sørensen og Balchen har vi et bredt utvalg av avanserte produkter fra store OE-leverandører over hele verden, fra Japan til Danmark. Front and rear suspension The choice of supplier has to do with safety considerations
– the best suppliers us the latest technology and work actively to drive development forward.
We at AS Sørensen og Balchen have a broad range of advanced products from OE suppliers all
over the world – from Japan to Denmark.