Automotive electronics / motor

Bilelektronikk gjennomgår for tiden en rivende utvikling, blant annet som en følge av det som skjer innen datateknologi. Vi overvåker denne utviklingen nøye og samarbeider med de mest avanserte produsentene – for hele tiden å kunne tilby et oppdatert sortiment. Automotive electronics/engine control The area of automotive electronics is currently
enjoying a period of rapid development, due in no small part to the advances being made in computer
technology. We are closely monitoring this development and working with the most advanced manufacturers
so as to be able to provide a fully updated range at all times.