Innkjøp / Spedisjon

Frank Støeng
Innkjøper
Tlf: 40 60 87 60
E-post: fs@sogb.no
Per Skogholt
Innkjøper
Tlf: 40 55 28 13
E-post: ps@sogb.no
Arild Syversen
Fortolling
Tlf: 40 64 51 99
E-post: as@sogb.no